พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตแยกทางกัน

พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตแยกทางกัน

โดยรวมแล้ว 38% ของประชาชนแสดงจุดยืนที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม ทั้งในปี 2537 และ 2547 เกือบครึ่ง (49%) มีทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ดังที่การศึกษาโพลาไรเซชันของเราในปี 2014 พบว่าพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตอยู่คนละฟากของสเปกตรัมทางอุดมการณ์มากขึ้นเรื่อยๆชนกลุ่มน้อยที่กำลังเติบโตมีมุมมองเชิงอุดมการณ์ที่สอดคล้องกันปัจจุบัน 60% ของพรรคเดโมแครตและผู้ฝักใฝ่ในระบอบประชาธิปไตยมีค่านิยมทางการเมืองแบบเสรีนิยมหรือส่วนใหญ่เป็นแบบเสรีนิยม เพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 1994 (30%) และสูงกว่าปี 2004 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ และส่วนแบ่งของพรรคเดโมแครตที่มีมุมมองแบบเสรีนิยมอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นจากเพียง 5 % ในปี 1994 เป็น 13% ในปี 2004 และ 27% ในปัจจุบัน

ส่วนแบ่งของพรรครีพับลิกันและพรรครีพับลิกัน

ที่มีส่วนอนุรักษ์นิยมอย่างน้อยที่สุดลดลงจาก 45% ในปี 2537 เป็น 31% ในปี 2547 แต่ได้ฟื้นตัวตั้งแต่นั้นมา ในการศึกษาครั้งใหม่นี้ พรรครีพับลิกันมากกว่าครึ่งเล็กน้อย (53%) แสดงทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยมอย่างสม่ำเสมอหรือส่วนใหญ่ ส่วนแบ่งที่มีคุณค่าทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมเพิ่มขึ้นจากเพียง 6% ในปี 2547 เป็น 22% ในปัจจุบัน

พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันแตกแยกทางอุดมการณ์มากขึ้น

ทุกวันนี้ สัดส่วนที่ท่วมท้นของพรรครีพับลิกัน (93%) เป็นแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่าค่ามัธยฐานของพรรคเดโมแครต ในขณะที่สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันของพรรคเดโมแครต (94%) นั้นมีแนวคิดเสรีนิยมมากกว่าค่ามัธยฐานของพรรครีพับลิกัน เมื่อสองทศวรรษที่แล้ว พรรครีพับลิกันส่วนใหญ่จำนวนน้อยกว่ามาก (64%) อยู่ทางด้านขวาของค่ามัธยฐานของพรรคเดโมแครต ในขณะที่ 70% ของพรรคเดโมแครตอยู่ทางด้านซ้ายของค่ามัธยฐานของพรรครีพับลิกัน

การสำรวจดำเนินการในปี 2537 2542 2547 2554 2557 และ 2558

ผู้สำเร็จการศึกษาจากพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่มักมีแนวคิดเสรีนิยมเสมอมา

4-22-2559_05ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของมุมมองแบบเสรีนิยมนั้นเด่นชัดที่สุดในบรรดาพรรคเดโมแครตที่มีการศึกษาสูงและผู้ฝักใฝ่ในระบอบประชาธิปไตย

ในบรรดาพรรคเดโมแครตที่มีประสบการณ์ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 54% แสดงมุมมองเสรีนิยมอย่างต่อเนื่อง เทียบกับ 34% ที่ทำเช่นนั้นในปี 2547 และเพียง 16% เมื่อทศวรรษก่อนหน้านั้น ในบรรดาบัณฑิตวิทยาลัยประชาธิปไตยที่ไม่มีประสบการณ์ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี สัดส่วนที่เป็นเสรีนิยมอย่างต่อเนื่องนั้นเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าตั้งแต่ปี 1994 จาก 12% เป็น 47%

ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนที่น้อยกว่ามากของพรรคเดโมแครตที่มีประสบการณ์ในวิทยาลัย (24%) และไม่เกินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (11%) นั้นมีแนวคิดเสรีนิยมอย่างต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในหมู่พรรครีพับลิกัน

และพรรครีพับลิกันเป็นไปตามวิถีที่แตกต่างกันมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ในรายงานโพลาไรเซชันปี 2014 ส่วนแบ่งโดยรวมของพรรครีพับลิกันที่มีคุณค่าทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่ลดลงระหว่างปี 1994 ถึง 2004 ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รูปแบบนี้มีให้เห็นในทุกหมวดหมู่การศึกษา

ยิ่งไปกว่านั้น ช่องว่างของความสอดคล้องทางอุดมการณ์ระหว่างพรรครีพับลิกันที่มีระดับการศึกษาต่างกันนั้นน้อยกว่าพรรคเดโมแครตมาก ในการศึกษาครั้งใหม่ หุ้นของรีพับลิกันหลังจบ (26%) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัย (23%) และผู้ที่มีประสบการณ์ระดับวิทยาลัยแต่ไม่มีอนุปริญญา (24%) แสดงค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยมอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ 18% ของรีพับลิกันที่มีโรงเรียนมัธยม การศึกษาระดับปริญญาหรือน้อยกว่า ในทางตรงกันข้าม มีช่องว่าง 43 เปอร์เซ็นต์ในหุ้นของผู้สำเร็จการศึกษาจากพรรคเดโมแครต (54%) และพรรคเดโมแครตที่มีการศึกษาไม่เกินมัธยมปลาย (11%) ซึ่งแสดงทัศนคติแบบเสรีนิยมอย่างสม่ำเสมอ

รุ่นและความสอดคล้องทางอุดมการณ์

4-27-2016_genค่านิยมทางการเมืองมีความแตกต่างหลากหลายระหว่างรุ่น โดยอิงจากสเกล 10 รายการ คนรุ่นมิลเลนเนียลยังคงมีแนวคิดเสรีนิยมมากกว่าคนรุ่นเก่า ( สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างทางอุดมการณ์ของคนรุ่นต่างๆ โปรดดูที่ “ปัญหาพันปีของ GOP ดำเนินไปอย่างลึกซึ้ง” )

ในหมู่คนรุ่นมิลเลนเนียล 45% แสดงแนวคิดเสรีนิยมอย่างสม่ำเสมอ (16%) หรือมุมมองเสรีนิยมเป็นส่วนใหญ่ (29%) เทียบกับเพียง 15% ที่มีทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม คนรุ่นมิลเลนเนียล 4 ใน 10 คนมีมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมผสมกัน

ในบรรดาคนรุ่นเก่ามีค่าทางการเมืองแบบเสรีนิยมน้อยลง ประมาณหนึ่งในสามของ Gen Xers (36%) มีทัศนคติส่วนใหญ่แบบเสรีนิยมเป็นอย่างน้อย ในขณะที่ 23% ส่วนใหญ่มีทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม 41% มีการผสมผสานทางอุดมการณ์ ในบรรดากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ มีทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม (36%) มากกว่าเสรีนิยม (30%); 34% มีมุมมองที่หลากหลาย และในบรรดา Silents นั้น 40% เป็นพวกอนุรักษ์นิยม ซึ่งรวมถึง 21% ที่มีความอนุรักษ์นิยมอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ 26% เป็นพวกเสรีนิยม และ 34% แสดงออกทั้งแบบอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยม

ฝาก 20 รับ 100